Việt Nam muốn đá bóng thắng Thái Lan thậm chí muốn đủ khả năng tham dự World Cup so tài với các quốc gia trên thế giới thì chỉ có 2 cách khả thi:
Cách thứ nhất:
Hãy công khai, ngấm ngầm, khuyến khích hoặc bí mật tạo ra con lai giữa phụ nữ Việt Nam với những người đàn ông có thể lực, vóc dáng, sức khoẻ, trí tuệ mạnh nhất trong số các quốc gia trên thế giới.
Đảm bảo sau 2O năm nữa chúng ta sẽ có tối thiểu hai đội bóng, một chính thức, một dự phòng.
Cách thứ hai:
Triệu hồi hết tất cả những người con lai có thế lực mạnh, vóc dáng vĩ đại, tìm ra hạt giống rồi tạo ra đội bóng đặc biệt sẽ rút ngắn thời gian lại chỉ còn 3 năm, 5 năm hoặc 1O năm chắc chắn sẽ tối thiểu sẽ thắng Thái Lan, tối đa sẽ vượt qua không ít đội khi tham gia World Cup.
Còn làm sao để hợp thức hoá họ là người Việt Nam, mang quốc tịch Việt Nam và tìm được hạt giống để ươm mầm thì đó là giải pháp của những người có chuyên môn và nhà chức trách.
Còn không thì 1OO năm nữa cùng lắm cũng chỉ thắng Thái Lan được chưa chắc đến 1O trận để giành cúp Sea Game chứ đừng nói là World Cup thế giới.
Think Different.

Comments are closed.