“Tuổi trẻ của anh không có em thì thế nào? Anh đã từng thích gì, yêu người con gái ra sao, có ước mơ những điều kì cục, ngỗ ngược hay không? Đột nhiên muốn hỏi, những người đã đi qua đời nhau, như chúng ta lúc này, họ mất bao nhiêu thời gian để nỗi buồn đóng vẩy khô queo? Mất bao nhiêu thời gian để nếu lỡ có nhìn thấy nhau lần nữa trong lòng vẫn bình yên không rung động? Mất bao nhiêu thời gian để thôi không còn bất kì câu hỏi nào nữa? Em biết mình đột nhiên muốn hỏi nhiều như vậy, bởi vì không muốn quên đi anh! Không muốn quên đi Anh…
#phanyyen

Comments are closed.