Trời ạ.bao nhiêu việc nhà, việc mình mà trời mưa nát đất thối cỏ thế này. Định liều cái thân già dãi gió dầm mưa một chút cho cam sự đời mà cứ lấn cấn mãi.Đành ngồi ở nhà cầy vài đường cho xứng bát cơm trời , đất,mẹ cha nuôi nấng vậy.
Thấy bảo tường rào thợ đã xây lưng lửng.Sân đã khuôn và dọn, san phẳng chuẩn bị lát gạch.Lát xong cầu trời cho một trận mưa cho gạch sân đỏ bóng lên Tha hồ phơi thóc, phơi ngô khi vào mùa nhỉ. Thêm hàng cau cho chim sẻ càm rác xây tổ nữa chứ .