1 1 1  
Tội nghiệp con bé ghê nó hoảng loạn lun.
Phụ huynh bé tới nói chuyện vậy là còn hiền chứ gặp tui là tui đào banh cái trường lên lun đó. Trời ơiiiiii…. xem mà tức ghê
See Translation