Tôi chắc chắn với các ông rằng xung quanh vợ các ông luôn có ít nhất một đến hai thằng đàn ông muốn ăn tươi nuốt sống vợ các ông. Đừng nghi ngờ điều đó! Cứ thử đi qua vài nhà nghỉ vào buổi trưa xem, luôn có rất nhiều phụ nữ xấu hơn vợ các ông, già hơn vợ các ông bị đàn ông đưa vào. Đừng lên án những người phụ nữ ấy. Chỉ là vì chồng họ đã bỏ bê họ thôi. Họ cũng phải đấu tranh cho hạnh phúc của họ. Tất nhiên, cách đấu tranh ấy chỉ khiến họ kéo dài thêm nỗi đau mà thôi. Nhưng sao các ông không giữ lại vợ mình?

Comments are closed.