Tôi chắc chắn với các ông rằng xung quanh vợ các ông luôn có ít nhất một đến hai thằng đàn ông muốn ăn tươi nuốt sống vợ các ông. Đừng nghi ngờ điều đó! Cứ thử đi qua vài nhà nghỉ vào buổi trưa xem, luôn có rất nhiều phụ nữ xấu hơn vợ các ông, già hơn vợ các ông bị đàn ông đưa vào. Đừng lên án những người phụ nữ ấy. Chỉ là vì chồng họ đã bỏ bê họ thôi. Họ cũng phải đấu tranh cho hạnh phúc của họ. Tất nhiên, cách đấu tranh ấy chỉ khiến họ kéo dài thêm nỗi đau mà thôi. Nhưng sao các ông không giữ lại vợ mình?

10 thoughts on “Tôi chắc chắn với các ông rằng xung quanh vợ các ông luôn có ít nhất một đến hai thằng đàn ông muốn ăn tươi nuốt sống vợ các ông

  1. Đọc bài làm em nhớ có bài : Các ô cứ chê vợ là Cơm nguội rồi đi ăn phở. Nhưng các ô đâu biết cái thứ(phở) các ô ăn đều là cơm nguội của th khác hết. Lấy đâu ra lắm phở thế. Kể cả các cô độc thân ấy cũng đâu phải là phở, đều là Cơm nguội, thậm chí là Cơm nguội của nhiều thằng khác

  2. Các ô lấy vợ rồi có nghĩa là của riêng mình, chẳng phải chung chạ với th nào. Nhưng lạ thay các ô hình như ko có cạnh tranh thì ko khoái. Đồ riêng ko mất tiền thì ko thích sài, mà thích sài đồ chung, đồ công cộng, có khi còn mất thêm tiền.

Comments are closed.