1 1 1  
Tính ra thì sản phẩm #390k tặng mỡ trăn nguyên chất #220k
DIỆT VI Ô LÔNG
Giờ là thời nào rồi mà phải dơ nách lên mà nhổ từng cọng 1:
+ Vừa mỏi tay, mỏi cổ
+vừa đau vừa rát
+ nhổ bằng nhíp còn bi thâm với nổi sần
Có kem triệt lông linh hương bạn không cần lo:
+ Vừa nhanh, không đau, không rát
+ không mỏi tay, mỏi cổ
+Trắng hơn chỗ đứng kem triệt lông
(có thể dùng cho lông chân, lông tay)
mua 1 tẩy lông tặng 1 hộp mỡ trăn nhé mọi người