THÔNG BÁO VỀ HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
2016 – 2017
Thời gian: 7g ngày 4/5/2017, cả ngày
Địa điểm: Giảng đường D, 280 An Dương Vương
Thành phần: Ban tổ chức, thầy cô hướng dẫn, phản biện, thầy cô khoa Ngữ Văn; báo cáo viên, sinh viên khoa Ngữ Văn
Nội dung: Các báo cáo viên trình bày kết quả nghiên cứu, thầy cô nhận xét, trao đổi.
Hình thức trình bày: Trình bày bằng PowerPoint từ 10 đến 15′
Thứ tự báo cáo:
BUỔI SÁNG
1. Trần Khoa Nguyên, Đỗ Đinh Linh Vũ
Thế giới thần linh trong thần thoại Ấn Độ từ đa thần luận đến nhất thần luận
2. Hồ Tú Ận, Phan Trương Thanh Tâm
Vẻ đẹp thơ mới từ góc nhìn sinh thái
3. Lâm Hoàng Phúc
Cảm thức “tội ác và hình phạt” kiểu Dostoevski trong một số tác phẩm văn học Việt Nam hiện đại
4. Nguyễn Quốc Quỳnh (nhóm trưởng)
Tấm Cám từ câu chuyện đã kể đến câu chuyện chưa kể
5. Nguyễn Trương Đon, Phạm Nguyễn Trúc Chi
Vấn đề chuyển thể tác phẩm văn học sang điện ảnh nhìn từ sự kiến tạo mã – trường hợp tác phẩm The Hours
BUỔI CHIỀU
6. Lâm Minh Trí (nhóm trưởng)
Đóng góp của Nguyễn Đình Chiểu đối với văn hoá, văn nghệ miền Nam
7. Lê Thị Vân Anh (nhóm trưởng)
Văn xuôi viết về đề tài sinh viên 15 năm đầu thế kỷ XXI
8. Lý Diệp Trường Phú, Đỗ Ngọc Hân
Nâng cao hiệu quả hoạt động nhóm trong hoạt động dạy học Ngữ văn ở trường THPT
9. Hà Thị Hồng Sang, Lê Minh Tú
Tiếp nhận Người thứ 41 của Boris Lavrenjov ở Việt Nam
Đề nghị sinh viên thực hiện nghiêm túc thông báo trên.
P. Trưởng Khoa
Đinh Phan Cẩm Vân

Comments are closed.