THƠ LÀM NHÂN DỊP TẮC ĐƯỜNG
Làm về trên đường Khất Duy
Tiến lên chẳng được lùi thì không xong
Bạn gọi ra phố Nguyễn Phong
Sắc để nhậu với mấy ông Sài Gòn
Vợ lại nhắn lên phố Tôn
Đản ngay cho kịp đón con về nhà
Bồ chat em ở phố Hà
Trung tâm chuyên đổi đô la ngoài luồng
Sếp chỉ đạo đến phố Trường
Chinh còn họp với đối phương tức thì
Mẹ dặn con lên Ngô Thì
Nhậm hộ mẹ cái phong bì khách giao
Giời ơi em phải làm sao
Khi đường chửa biết khi nào mới thông!

Comments are closed.