Tháng 5 đoàn trường tổ chức đi thăm các em nhỏ tại trung tâm phục hồi chức năng xã Thụy An – Ba Vì. Đoàn trường tổ chức hoạt động gây quỹ để giúp cho các em thiệt thòi đang sống tại trung tâm. Do vậy, đoàn trường tổ chức rửa xe gây quỹ từ thiện. Rất mong quý thầy cô và các đồng chí đoàn viên thanh niên hưởng ứng tham gia.
Thời gian: từ 7h00 đến 17h00, ngày 04, 05/5/2017 (thứ 5 và thứ 6).
Địa điểm: Nhà vòm khu để xe trường ĐHCN Việt Hung, Xuân khanh, Sơn Tây, HN.
Xin cảm ơn ạ.