TÊN TÀI XẾ THAM NHŨNG
CSGT
Tội chú mày nặng đó nha
Đi vào đường cấm vượt qua đèn vàng
Nể chú anh phạt nhẹ nhàng
Đưa anh hai triệu đàng hoàng mà đi
Còn không biên bản anh ghi
Lên quận đóng phạt cần chi nói nhiều
TÀI XẾ
Anh ơi em chót làm liều
Giờ em xin nhớ những điều luật ra
Nhưng em còn có mẹ già
Anh phạt nặng vậy có mà chết em
Mong anh nương tình xét xem
Năm trăm em sẽ nhập nhèm đưa anh
CSGT
ê chú mày đúng thằng ranh
Anh đầy liêm chính khiết thanh nha mày
Nếu chú hậm hực thế này
Lên quận đóng phạt quấy dầy gì anh
hôm trước đã phạt chú nhanh
Vì tội lấn tuyến đi tranh làn đường
Nể chú quen tội trên đường
Coi như khách víp anh thường giảm cho
Vậy mà chú lại dám ho
Năm trăm của chú tưởng to lắm à
Tiền này chú để mẹ già
Tiền phạt chú nộp nước nhà cho xong
Anh nào phải hạng ve ong
Chẳng qua thương chú nhủ lòng anh tha
Chú đừng thấy anh thật thà
Rồi nói tầm bậy rườm rà với anh
Giờ chú không muốn phạt nhanh
Kí vào biên bản khỏi tranh luận gì
TÀI XẾ
Anh ơi anh nóng lạ kì
Anh làm như vậy còn gì tình thân
Xin anh chớ có phân vân
Anh cứ phạt kín để dân được nhờ
Người dân luôn mãi mong chờ
Các anh linh động mà lờ luật đi
Vì dân anh hãy du di
Dân giàu nước mạnh có gì phải lo
Em xin gương mẫu nộp cho
Anh năm trăm nữa tròn vo triệu đồng
Chúng ta dòng máu lạc hồng
Cùng chung gốc rễ cha rồng mẹ tiên
Không nên vì chuyện vô duyên
Đánh mất hòa khí hồn thiên giống nòi
Nếu cứ phân định rạch ròi
Thì em đóng phạt chắc lòi mặt ra
Lương vũ

Comments are closed.