Tạm biệt cha Augustino rất mực kính yêu đã ra đi bình an trong vòng tay mọi người chung quanh sau thánh lễ cuối cùng, 18h18 phút ngày 10/5/2017.
Con xin dập đầu kính lạy Chúa là Thiên Chúa đầy lòng trắc ẩn nhân từ đã cho chúng con được 1 ơn như ý nguyện.
Tạm biệt cha.
———–
Nếu ai muốn biết ngài là ai, xin hãy xem bài báo này : http://baomai.blogspot.is/…/03/linh-muc-nguyen-viet-chung.h…
Hoặc tìm bài viết của cố giáo sư Trần Duy Nhiên viết về ngài : “Nguyễn Viết Chung – tiếng gọi Chân Thiện Mỹ” trong tập “Từ ánh sáng mặt trời tình yêu”.

Comments are closed.