Tạm biệt cha Augustino rất mực kính yêu đã ra đi bình an trong vòng tay mọi người chung quanh sau thánh lễ cuối cùng, 18h18 phút ngày 10/5/2017.
Con xin dập đầu kính lạy Chúa là Thiên Chúa đầy lòng trắc ẩn nhân từ đã cho chúng con được 1 ơn như ý nguyện.
Tạm biệt cha.
———–
Nếu ai muốn biết ngài là ai, xin hãy xem bài báo này : http://baomai.blogspot.is/…/03/linh-muc-nguyen-viet-chung.h…
Hoặc tìm bài viết của cố giáo sư Trần Duy Nhiên viết về ngài : “Nguyễn Viết Chung – tiếng gọi Chân Thiện Mỹ” trong tập “Từ ánh sáng mặt trời tình yêu”.

2 thoughts on “Tạm biệt cha Augustino rất mực kính yêu đã ra đi bình an trong vòng tay mọi người chung quanh sau thánh lễ cuối cùng

  1. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ. Cầu cho linh hồn Augustino đc lên chốn nghĩ ngơi. Hằng xem thấy mặt ĐCT sáng láng vui vẻ vô cùng Amen

Comments are closed.