Tại sao kh đưa sản phẩm mình đang bán lên 1 tầm cao??
Mấy mẹ bán thì từ từ mà coa khách. Buôn bán chứ co phải đi giựt vàng tháng 7 đâu mà mún cái có liền
Mún bán đc nhìu thi siêng năng len, cố gắng lên
Buôn bán chưa gì đã nãn rùi sale hàng. Ủa ngĩ hàng sale là ngta mua hả. Cái thứ đã k bán đc rùi có cho không thì người ra còn lấy he
Sale, sale, giảm giá bất chấp . Mấy mẹ bán có lời chứ đâu fai bán dùm thuơng hiệu
Tới bán k dc sale lấy sale để. Có chết thì chết mình đi đừng kéo ngta khác theo
Lúc buôn bán thì chịu khó suy ngĩ cho kĩ rùi đặt tâm quyết vào mà làm. Cái kiểu con người Họ ” Ngóng” á bán suốt đời cũng k bán dc gì ra hồn. Ngóng thay ta ban gì đắt nhàu zô. Đăng và ngày chán kh bán dc đem sale. Lấy cái khác.
Kiêu như ngta cùng bắt đầu từ lề đường. Nguoi cương quyết mở hẳn cái shop sang chảnh. Còn mấy má họ “ngóng” bít còn cái kề đường để bán kh nua. Sale phá giá chúng đập tiền mất tật mang. Gửi mấy mẹ. Con layj mấy mẹ
Đm hầm háng nghe