Rượu . Mình là phụ nữ , cả đời chưa hề nhấp môi tí rượu , cánh đàn ông thì buồn cũng rượu , lấy cớ mượn rượu giải sầu , vui cũng rượu , gọi là để chia vui , chợt nhớ Vũ Hoàng Chương với câu thơ nổi tiếng : Em ơi lửa tắt bình khô rượu , đời vắng em rồi , say với ai ? Chao ơi , nghe sao tha thiết quá . Em của VHC hẳn là một hồng nhan tri kỷ . Nghe nói rượu Cordon bleu của Pháp ngon ghê lắm , muốn thử một lần xem men rượu thế nào , nhiều người mượn rượu để chửi , hồi bao cấp mình ở nhà tập thể , cứ tối đến là có ông già uống rượu , k biết say thiệt hay say giả , đứng trước cửa chửi bà chị dâu xan xát , khi nào bà chịu k nổi , sai con đem tiền ra cho ông mới đi về , nhớ Võ Tòng xưa kia , trước khi qua núi đã làm một bụng rượu , lên núi gặp cọp , ông như mạnh thêm lên và đã đả hổ , ôi , uống rượu như vậy thì nên uống , và có những người k uống rượu mà vẫn say , họ SAY TÌNH !!!!!

Comments are closed.