Rượu . Mình là phụ nữ , cả đời chưa hề nhấp môi tí rượu , cánh đàn ông thì buồn cũng rượu , lấy cớ mượn rượu giải sầu , vui cũng rượu , gọi là để chia vui , chợt nhớ Vũ Hoàng Chương với câu thơ nổi tiếng : Em ơi lửa tắt bình khô rượu , đời vắng em rồi , say với ai ? Chao ơi , nghe sao tha thiết quá . Em của VHC hẳn là một hồng nhan tri kỷ . Nghe nói rượu Cordon bleu của Pháp ngon ghê lắm , muốn thử một lần xem men rượu thế nào , nhiều người mượn rượu để chửi , hồi bao cấp mình ở nhà tập thể , cứ tối đến là có ông già uống rượu , k biết say thiệt hay say giả , đứng trước cửa chửi bà chị dâu xan xát , khi nào bà chịu k nổi , sai con đem tiền ra cho ông mới đi về , nhớ Võ Tòng xưa kia , trước khi qua núi đã làm một bụng rượu , lên núi gặp cọp , ông như mạnh thêm lên và đã đả hổ , ôi , uống rượu như vậy thì nên uống , và có những người k uống rượu mà vẫn say , họ SAY TÌNH !!!!!

12 thoughts on “Rượu

  1. Say tình say rượu củng say…
    Say rượu còn tỉnh
    Say tình say luôn….

  2. Nếu được chết, ta sẽ chết một chiều bên em và có rượu.

Comments are closed.