15 thoughts on “Riết r k biết ảnh sợ gì nữa

    1. Câu nói này cua s tất cả các bà mẹ deu faj ghi nhận ma. Con vui la mjh vui zay thoi la du

    2. Uh nè nhìu khi giận nó lắm mà thấy ảnh cười híp mắt hay làm trò gì đó là mắc cười hết giận liền. Cưng lắm

    1. Chịu nè cô keu con đút bạn ke ben ăn ma chua tự đút an dc rớt ra ngoai tum lum

Comments are closed.