Quyển sách mỏng với những lời khuyên ngắn gọn, đơn giản nhưng khá ý nghĩa của một bác sĩ tâm lý. Làm sao để cuộc sống đơn giản, làm sao để yêu cơ thể, làm sao để khoan dung với mọi người, làm sao để tha thứ cho bản thân…
Quyển sách ko diễn giải, chỉ là những lời nhắc những tôn chỉ của cuộc sống mà trong lúc vội vã mình lỡ quên! Các bạn mua để dành đi, ngày nào bối rối với cuộc sống của mình, mở một trang ngẫu nhiên xem trúng lời khuyên gì.
Hôm mình nhận mail của GVHD, mình sợ quá, mình mở ra đúng trang Tôi mạnh mẽ hơn tôi nghĩ.:)) Y như bói Kiều ấy!
À, sách song ngữ nên học được thêm một mớ từ tiếng Anh và mấy câu deep deep bằng tiếng Anh!
Có 26.000/ cuốn của First News.
P/s: Tự dưng buồn buồn, với tay lên kệ thì thấy quyển này, chắc do Hảo Trịnh bỏ lại mà mình tiếc lại rinh theo khi chuyển nhà từ 31 De Hague sang Elizabeth Fry Road

Comments are closed.