6 thoughts on “Quẹt bằng tay trái quẹt đã đời thấy trang giấy đầy thì lật qa trang khác bắt đầu quẹt tiếp

  1. Thiện học bài nè mấy cô ơi Ngoc Lam Trần Ngọc Giàu Thu Anh Nguyen. Ngoan zữ zằn

    1. Trời ơi lì lắm lun cô ơi. Phạt v chứ tí lại lì. Chỉ sợ lúc đó thôi. Mốt bé lớn hơn tí nhờ mấy cô dạy bé dùm e chứ ở nhà là cứ phải la. E chán ghê

Comments are closed.