Quan Thánh Đế Quân-Biểu tượng của sự Trung Dũng.
Sử dụng để : trấn sát, trừ tà, cầu tài lộc, phòng tiểu nhân ám hại – kẻ dưới phản trắc, nhà gần nghĩa địa, bệnh viện, nhà xác.
Chú ý : người chủ sử dụng cần có tính cách ngay thẳng, trung trực, hơi ngang tàng một chút. Hợp nhất với con nhà võ hoặc quân nhân.
Chất liệu : Đồng xanh giả cổ, đế gỗ gụ. Tượng đã khai quang và sử dụng một thời gian cho 1 gia đình bị âm phá, nay gđ đã ổn nên khách nhờ mình bán lại.
Giá 1.3 triệu cả đế gỗ.
098 245 8864

13 thoughts on “Quan Thánh Đế Quân

  1. 2vc tớ mệnh kim muốn gia tăng tài lộc thăng tiến thì dùng ông này để trg nhà đc k? Và pải để theo hướng nào b nhỉ?

Comments are closed.