Quan Thánh Đế Quân-Biểu tượng của sự Trung Dũng.
Sử dụng để : trấn sát, trừ tà, cầu tài lộc, phòng tiểu nhân ám hại – kẻ dưới phản trắc, nhà gần nghĩa địa, bệnh viện, nhà xác.
Chú ý : người chủ sử dụng cần có tính cách ngay thẳng, trung trực, hơi ngang tàng một chút. Hợp nhất với con nhà võ hoặc quân nhân.
Chất liệu : Đồng xanh giả cổ, đế gỗ gụ. Tượng đã khai quang và sử dụng một thời gian cho 1 gia đình bị âm phá, nay gđ đã ổn nên khách nhờ mình bán lại.
Giá 1.3 triệu cả đế gỗ.
098 245 8864

Comments are closed.