NIỀM TIN VÀO CHÍNH MÌNH VÀ VÀO CUỘC SỐNG
(y) Nếu bạn không tin vào chính mình thì giá phải trả là:
– Bạn không cảm thấy mình xứng đáng
– Bạn không thấy mình được chấp nhận
– Bạn thấy mình luôn là hạng hai, là người thừa
– Bạn không dám nhận những gì mình đáng được nhận
– Bạn sẽ không dám nói lên tiếng nói của mình
– .v.v
Giá của việc không tin vào chính mình là rất lớn
(y) Nếu bạn không tin vào cuộc sống thì:
– Bạn sẽ căng thẳng vì bạn phải lo cho chính mình
– Bạn sẽ không cảm thấy an toàn vì đi đâu bạn vẫn có nỗi sợ
– Bạn sẽ không bình an, vì không chỗ nào bạn cảm thấy an toàn, không nơi nào bạn thấy là nhà của mình;
– Bạn sẽ thấy cô đơn, mọi người dường như chống lại bạn
– .v.v
Giá của việc không tin vào Cuộc sống là rất rất lớn!
“Hầu hết mọi người đều không có niềm tin vào cuộc đời. Họ cũng không tự tin vào chính bản thân mình nữa. Đây là những điều chúng ta cần phải suy nghĩ thật sâu sắc.” Thiền Sư Sayādaw U Jotika
Hành trình Essence là hành trình Tin cậy vào chính mình, Tin cậy vào Cuộc sống!!!
#QuangPN_EssenceProcess