Ngày hôm qua, câu lạc bộ Dư luận viên đình đám nhất cõi mạng là Lương Sơn đã bị anhem dân-chủ rì pọt sập nguồn…
Khởi nguồn của cơn phẫn nộ ấy xuất phát từ một note của anh Hiếu gió bóc phốt vạch trần trụi bộ mặt của các DLV cao cấp trong Lương Sơn là Dái, Mượt Phú, Trí … kèm bonus thêm Pín …
Trong một diễn biến mới nhất, được sự ủy quyền của tân giám đốc Lương Sơn Trần Văn Cheo, tôi… nói ra ngại cóa… một cịu admin của nhóm quyết định đăng sì tút tuyển thêm DLV vào nhóm ,nhằm đẩy mạnh chất lượng dẫn dắt dư luận của nhóm và từng bước thay thế các DLV bị ngã sml là Dái, Mượt…
Điều kiện ứng tuyển :
1. Là người miền Bắc
2. Không phải là người miền Bắc thì người miền Trung hay miền Nam cũng được
3. Có lí luận
4. Có kinh nghiệm chiến đấu trên mạng
Lương khởi điểm : 3 củ/ tháng
Hồ sơ CV inbox !
Trân trọng !!
Mếch Lương Sơn gờ dít ơ ghên !!!

Comments are closed.