Một nguyên tắc ở đời luôn đúng ở mọi vấn đề, kể cả hôn nhân, đó là “cho đi những gì sẽ nhận lại đúng điều đó”. Thế nên các anh chồng muốn bản thân mình hạnh phúc thì trước hết hãy cho vợ các anh cũng được hạnh phúc.
See Translation

1 thought on “Một nguyên tắc ở đời luôn đúng ở mọi vấn đề

Comments are closed.