Mình thường xuyên đi công tác. Thường xuyên ngủ khách sạn.
Phòng nhỏ OK. Chật cũng OK
Không TV OK. Nói chung chẳng cần gì.
Nhưng phải đảm bảo hai chữ: sạch và êm.
Ga gối sạch, phòng tắm sạch, rest room sạch.
Và cái giường. Cái giường phải thật êm, thơm tho và thân thiện.
Đối với nhóm khách hàng như mình, khách sạn có thể giảm rất nhiều chi phí vô ích. Tập trung thỏa mãn hai chữ Sạch và êm. Đảm bảo dùng cả năm.
Kết luận
Trong tình huống này Differentation (khác biệt thương hiệu) quan trọng hơn Distinctiveness (Nổi bật thương hiệu). Sự tiềm kiếm có sẵn trong tiềm thức và không bị chi phối bới hình thức mô hình bên ngoài.
Nguồn ảnh: Internet

Comments are closed.