Ma quỷ đưa ra phương thế nhanh gọn nhẹ nhất để cướp linh hồn người ta về tay chúng và đẩy loài người xuống thảm họa trầm luân đời đời, phương thế ấy chính là: Lòng tham và Sắc dục.
Phương tiện để đưa con người vào là: Tiền, Sắc đẹp, phim ảnh và nhạc khiêu dâm, truyện tranh và truyện chữ mang nội dung kích dục, các trang web và các đường link quảng cáo.
Chúng ta kêu gọi tự do và Thiên Chúa rất tôn trọng tự do của chúng ta, nhưng nếu chúng ta không hiểu tự do một cách đúng đắn nhất thì chẳng khác gì chúng ta đưa cổ mình vào thòng lọng và ngày càng bị xiết chặt, trong khi đó chúng ta vẫn ảo tưởng là mình đang tự do.
Xin được nhắc lại: Tự do đúng nghĩa nhất là tự do làm việc thiện, sống thiện và suy nghĩ thiện. Bởi lẽ có Lời đã dạy rằng: Các ngươi phạm tội thì các ngươi trở thành nô lệ cho tội lỗi. Và có Lời khác đã dạy: Sự thật sẽ giải phóng các ngươi.
Vậy Sự Thật ở đâu? Và Sự Thật là gì?
Hãy nhìn vào mắt của trẻ thơ bạn và tôi sẽ nhận thấy sự hổ thẹn nơi cõi lòng của mình ngay, bởi vì chỉ còn nơi trẻ thơ chúng ta có thể nhìn thấy Sự Thật trên trần gian này và sau đó nếu quyết tâm tìm kiếm Sự Thật chúng ta phải tìm đến nguồn mạch Sự Thật là chính Đấng Tối Cao hay còn gọi là Thượng Đế, Ông Trời.
Một chuyến hành trình dài và gian nan nhưng ai bền chí đến cùng thì vinh quang của Sự Thật sẽ bao phủ kẻ ấy.
See Translation