8 thoughts on “Kỷ niệm đẹp

 1. “…Đất nước lớn lên khi dân mình biết trồng tre mà đánh giặc
  Tóc mẹ thì bới sau đầu
  Cha mẹ thương nhau bằng gừng cay muối mặn
  Cái kèo, cái cột thành tên
  Hạt gạo phải một nắng hai sương xay, giã, giần, sàng
  Đất nước có từ ngày đó…”
  Góp thơ với em một chút, cho yêu đời!

Comments are closed.