Không về thì thôi về cứ phải vài trăm em 1 lần nó mới bõ chuyến. . Leggjng thần thánh bán đến 10 nghìn em rồi vẫn chưa hạ nhiệt. Chắc ai biết em thì khỏi pro em thần thánh này nhỉ , nói không với cắn chỉ, bục đũng khách iu nhaaaaa, chất đanh em mặc cả năm phom vẫn đẹp ah. Buôn 1xx lẻ 135k khách iu nhaaaaa size M L Xl Xxl ah, nhà em chuẩn hàng tàu mác 699 phạm duyên thuỳ mặc chứ k phải hàng gia công size dính ngoài mặc 1 tgian bị cắn chỉ đâu ah . Khách cứ hàng hịn mà chơiii dại gì nhở

Comments are closed.