Không học mà vào được đại học yêu thích thì học cho nó phí cơm à. Học ra mà đến sếp của phòng nhiều cái con cóc biết. Để thằng em làm toàn cái khó sau nó dạy cho vài cái mới mở ra cái đầu. Học thì nên học nhiều thứ cần thì có lúc sẽ cần dùng. Chứ không thì đơn điệu nên sẽ toàn nói xấu thiên hạ duy mình tử tế tốt đẹp.. và thành bất chấp đời bất chấp những người đang nổi danh trên thế giới đấy. Ngố còn hay nói lắm. Mấy anh ăn tiền nói và nói thì toàn thế – rất là ương và bương