[Khảo sát nhanh]
Mình muốn hỏi các bạn giáo viên dạy phổ thông hoặc làm việc liên quan tới các bạn nhỏ học khối này:
1. Các bạn hiểu “extensive reading” là gì?
2. Nếu chưa, tài liệu đọc tiếng Anh (thêm) mà các bạn dùng thường lấy ở những nguồn nào?
3. Ngoài việc sử dụng comprehension questions để kiểm tra đọc hiểu, các bạn còn dùng những cách nào để check xem học sinh mình hiểu văn bản tới đâu?
Rất mong nhận được hồi âm của các bạn (dưới comment/PM mình)! Cũng rất mong các bạn nêu có quen giáo viên phổ thông dạy tiếng Anh/dạy tiếng Anh cho bậc phổ thông thì tag giúp ạ.
Mình xin chân thành cảm ơn.

Comments are closed.