I did a TED TALK!!!
“With dreams, passion, commitment and sacrifice. Everything can happen” A lesson I have learned from life and love ones
Sau những gì đã đạt được trong những năm vừa qua tại Việt Nam tạm gọi là thành công, thì đứng trên sân khấu này, chia sẻ câu chuyện của chính mình cũng như sự ra đời của đứa con tinh thần #UDGVIETNAM thực sự là một dấu mốc nữa trong sự nghiệp truyền cảm hứng cho mọi người cũng như sự nghiệp nghệ thuật của John Huy.
John Huy thực sự cám ơn Dancenter Vietnam, UDG, ekip của trường Đại Học Kinh Tế cũng như ekip của TedTalk đã mang cơ hội tuyệt vời này đến với mình.
SHARE SUPPORT LIKE LOVE
#tedtalk #ueh #vietnam #johnhuytran #udgvietnam #dance #truedancer

Comments are closed.