Hôm qua tôi ghé thăm thần tình yêu. Nàng không rực rỡ, vương giả như cách các thi sĩ và các nhà điêu khắc tạc tượng, mà trông nàng đói khát, tiều tụy, bệ rạc…
Tôi hỏi vì sao nàng không ăn uống cho đầy đủ. Nàng nói rằng thần tình yêu cần sống trong túng thiếu, nếu không, nàng sẽ chết.
Bất chợt tôi nhớ đến một tình yêu mà tôi khao khát nhưng không bao giờ có thể chạm tới. Và không thể nào quên…
Và bất chợt tôi nhớ đến một người thiết tha trao cho tôi tình yêu nhưng tôi đã từ chối. Hẳn họ cũng vẫn còn đang da diết…
Người Do Thái biết được điều này. Vì thế họ có một luật lệ để duy trì cuộc hôn nhân luôn nồng nàn tươi mới, rằng sẽ có 7 ngày trong một tháng người nam và người nữ không được có bất kỳ một sự động chạm thân thể nào. 7 ngày đó rơi vào 7 ngày “trăng tròn” của người nữ.
Tình yêu thât là một giống loài kỳ quái.

Comments are closed.