Giỗ !
Ngày mai giỗ Tổ Vua Hùng, được nghie, ở nhà cũng vái xa vong linh các Vua Hùng
Và sau đó hưởng lộc lai rai chén rượu nhạt để nhớ lời dặn của Cụ Hồ “các Vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.
Chân giò lợn hun khói Nga và khoai lang, ngon vãi chưởng !
Slogan:
Đơn giản mà ngon !

Comments are closed.