Giá thịt heo đã tăng trở lại. Mặc dù đã từng khóc lóc để được giải cứu số thịt thừa bị Trung Quốc chê không mua cách đây không lâu, thì nhiều bà con nông dân vẫn đang găm heo chờ giá tăng nữa, vì giá tăng từng ngày. Đó là “cái tình” của người nông dân, thị trường nhớ đón nhận lấy.
Liu lại cái link ở đây để nhớ rằng trong đợt tăng giá lần này, đã có khuyến cáo nhiều bên về việc cẩn thận khi tăng đàn, tăng số lượng heo để đón sóng tăng giá thịt heo. Chờ vài hôm nữa giải cíu tiếp mình lại lôi lên chơi hiiii
See Translation

Comments are closed.