Dùng không hết 2/10 tấm bằng
Tôi học thú y, ra trường là bác sỹ thú y. Hơn 30 năm, sắp về hưu rồi, mà mới dùng hết 2/10 kiến thức tấm bằng. Không hiểu các ông bà thạc sỹ, tiến sỹ sử dụng hết 100% tấm bằng, thì bao nhiêu năm, chắc phải tới 700 năm như cụ Bành tổ. Và cái đồng chí Bí thư Đà Nẵng ấy… Thảo nào có đồng chí đề xuất tuổi cống hiến lên 100, đúng là đồ con tiều, con khỉ, cống hiến đểu. Đề xuất mà chả biết dơ. Thật đúng là loại vô liêm sỷ.