9 thoughts on “Đội nhóm DCI

  1. Ơ anh đi học luôn nghiêm túc mà. Lớp nào học là học. Lớp nào chơi là chơi.

  2. thế hay là em hay gặp anh đi chơi quá :D, chúc mừng anh, chúc mừng em, cảm ơn Hà My

  3. Chơi là chính. Học là cơ bản. Xây dựng mối quan hệ là chủ yếu.

Comments are closed.