ĐỘC THOẠI
(Hồng Thanh Quang)
Không thể bắn mã vạch cá nhân lên những câu thơ,
Xin đừng hỏi, ai là người ấy…
Điều trông thấy hoá ra không phải thế,
Cơn mưa nào cũng trút xuống từ mây…
Em hiền dịu, tóc kết vầng lu sáng
Cho trăng tròn gương mặt xót tình yêu.
Tha thứ nhé, lòng anh luôn giông gió,
Để chốt tình, thương biết bao nhiêu…
Sẽ còn lại những điều không ai thấu,
Em một mình, đau những ngày đơn…
Xin đừng hỏi, ai là người ấy
Em cuối cùng mím kín môi hôn…
(10-1-2016)