Đọc Năng Đoạn Kim Cương thì ko hiểu gì mấy.
Đọc sang The Secret cũng chưa hiểu được hết.
1 Năm sau…
Đọc The power thấy cuộc đời sáng ra đến mấy phần
Quay lại đọc The Secret tưởng như mình chưa bao giờ đọc nó trước đây.
Hôm nay đi học Năng Đoạn Kim Cương về…
Quan sát và suy nghĩ…
Tự hỏi
Liệu chúng ta sẽ còn mê muội đến bao giờ???

4 thoughts on “Đọc Năng Đoạn Kim Cương thì ko hiểu gì mấy

  1. Chị cũng có bộ đôi này và đang nghiền ngẫm em ơi. Hay thật. Luật hấp dẫn đã ứng dụng thật tuyêt vời

Comments are closed.