Đọc được tin về siêu dự án nghỉ dưỡng và ăn chơi cao cấp ở Cát Bà mà thấy buồn và lo nhiều hơn vui. Buồn và lo, vì mọi sự phát triển nóng trên cơ sở tác động đến sinh thái đều sẽ có những hậu quả lớn. Buồn và lo, bởi tác động của con người chúng ta (bằng sự tham lam và cả dốt nát) đã ảnh hưởng quá nghiêm trọng tới đất, biển và rừng ở rất nhiều nơi. Buồn và lo, bởi với trình độ quản lí manh mún và kém cỏi, rừng vàng, biển bạc-như những gì mình được dạy dưới mái nhà trường, đang dần biến mất.
Chẳng biết con cháu ta sẽ còn gì…

Comments are closed.