Để dư giả mà nói cho gọn ghẽ, thì trải qua hết những sốc nổi của thời trẻ ngây ngô, vụng vại. Đi qua hết những chông chênh của biết bao cảm xúc đa chiều. Điều duy nhất anh muốn, đó là bên cạnh em bằng tất cả trưởng thành chắt bóp được từ những năm tháng đã qua..! Hôm nay, ngày mai, và như điều anh luôn ước mỗi khi em đưa anh chiếc lông mi rụng!
Chào 25, chào ngày đôi ta!

20 thoughts on “Để dư giả mà nói cho gọn ghẽ

Comments are closed.