Dạo này tràn lan các mặt báo thông tin về siêu vi khuẩn kháng mọi loại kháng sinh đã xuất hiện tại Việt Nam, có thể nhiều người không để ý, nhưng với mình, có tý tẹo kiến thức về y, thì hiểu rằng đó thực sự là thảm họa. Một nguyên nhân quan trọng gây ra điều này là việc lạm dụng kháng sinh, nhất là cho các bạn nhỏ. Nhớ lại cái giai đoạn trước đây, có những thời gian cứ 1 tháng 1-2 đợt kháng sinh vào người bạn ý, nghĩ mà khiếp đảm. Cũng may mà “tỉnh ngộ” sớm, nuôi nấng, bồi dưỡng bạn ý 1 cách khoa học hơn, và KHÔNG NGẠI TỐN KÉM vì sức khỏe của bạn ý, trộm vía chắc cũng gần 2 năm, qua bao nhiêu cái chuyển mùa, nồm ẩm rồi, bạn ý vẫn “hiên ngang” như thế, không 1 lần cần tới bác sỹ, không 1 viên thuốc vào người. Mong con sẽ luôn mạnh mẽ, bố mẹ dù có vất vả, cũng sẽ dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho con.
Bình luận riêng cái ảnh: cả đĩa xoài + hồng xiêm đầy, đưa cho bạn ý, ngoảnh đi ngoảnh lại đã sạch bách thế này đây ạ

Comments are closed.