1  
Cuộc sống vẫn thế, vẫn ngăn ngắn, dài dài; nó vẫn tiếp diễn. Gặp gỡ một người, quen biết nhau và trở thành bạn đã là một điều rất may mắn.
Cuộc sống vẫn thế, vẫn có lúc ngắn, có lúc dài; nó vẫn cứ tiếp diễn. Gặp gỡ một người, phải lòng một người, yêu thương một người, cho đi chút tình, chút lệ, chút đắng cay, ngọt bùi – lại là một điều vô cùng may mắn.
Là duyên hay là nợ…?!!!
See Translation