Công an nhân dân ??
( bài biên sử dụng ý tưởng của Phong Minh Nguyen, hình bộ thượng thư trại súc vật) .
Như tôi đã trình bày với anh chị, dân là cái lồn.
Lũ mất nết dựa vào chữ “Dân” để o – ép người thực hiện nhiệm vụ.
1 con cẩu hàng rong đi 3-gác mất dậy, khi bị cưỡng chế thì bật, bị khống chế = cách vật ra thì nó ăn vạ, lĩnh 7 củ vênh – vang, mà nó sai lè, báo hại anh công an vật nó phải chầu chực xin lỗi, chỉ vì lũ chó đàn rồ lên : công an đánh dân.
À tiện thể hehe khi gặp cướp hay bị hiếp hay cần người đến cứu, chớ có hô cướp, chó nó đến, hãy hô : “Công an đánh dân bớ người ta”.
Thần chú đó, lũ chó đàn dân đen vô lại sẽ lao đến rất nhanh, anh cướp chỉ có nước vắt chân lên cổ mà chạy.
Vụ gần đây nhất, lũ mất nết bắt nhốt cả công an, chúng cũng phủ lên cái chăn rách đề chữ : “Dân”… và lũ chó đói ngu học mạng rồ lên : Ủ ôi dân cùng đường sương quá sương quá ….. công an của dân mà ác quá bắt dân trói dân đánh dân gãy cả xương ..vvv.
Người công an nhân dân Anh hay Mĩ, nói dân quỳ hay nằm mà đéo làm theo, thì nó lôi khẩu súng cỡ nòng 12,7 mm ra ngay, ho to là ăn đạn, thế là nằm rạp như chó bả.
Thế tôi mới nói, hoạc coi dân là cái lồn, hoạc bỏ mẹ chữ dân ra khỏi công an, xài từ cảnh sát, người Anh chúng tôi là cảnh sát, và là cảnh sát của Hoàng Gia, dân dân con cặc, láo bố bắn vỡ sọ luôn.
Chỉ cần tách chữ công an khỏi chữ dân, mọi sự sẽ sáng tỏ, công an sẽ là người thực thi pháp luật, đéo liên quan đến dân, cứ vô pháp vô thiên bố bắn chết con mẹ chúng mày.
Phủ tấm khiên rách kêu = chữ dân, đéo anh công an nào dám nặng tay với chúng, nhất là chúng cho toàn lũ cẩu già tóc bạc với liền bà ra ném đá, công an nào dám xuống tay, động vào nó ngã lăn ra, miệng hét : công an đánh dân …..
Ngoài công an, cần tách nốt thàng nhà giáo, đéo có nhà giáo nhân dân, đéo có nghệ sĩ nhân dân vv, đéo có cái đéo gì dính đến dân hết, dcm lũ dân đen chúng mày đừng dây máu ăn phần rồi làm loạn mẹ nó hết lên.
Ok chưa, tách bạch ra là rõ ràng, các anh công an có thể đổ thêm chì cho nặng dùi cui, rồi đập tan hàm răng vẩu của lũ vừa ăn cướp vừa la làng mạo danh dân đi, dân đéo gì chúng nó, đánh chết con mẹ lũ mất nết đi.
dân dân cái lồn.
Luật pháp bị khinh nhờn bởi lũ mất dạy, công lí bị cười ngạo vì lũ dân đen vô pháp vô thiên, phải chăng đã đến lúc cần rắn hơn 1 chút.
Thượng bất chính hạ tắc loạn, câu này có vẻ hơi hơi đúng dịp này.