Con vua cháu chúa
Các đồng chí Nông Quốc Tuấn, Nguyễn Xuân Anh, Nguyễn Thanh Nghị đều thuộc diện đó, cao là cành vàng lá bạc, thấp là châm anh thế phiệt, chả ai gọi là củi tươi củi khô cả. Đồng chí Nông Quốc Tuấn thì cả nước biết rồi, sau vụ Bí thư trở lại cái ghế cũ, còn đồng chí Nguyễn Xuân Anh, vụ bằng cấp chưa được công nhận, chưa hợp quy, dù là bằng tây học. Còn đồng chí cuối, cam đoan là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập, vừa hồng lại vừa chuyên. Tôi cam đoan bố mẹ có những người con ưu tú thế, cũng mát mặt.