Con gái mẹ!!!!!
Mẹ sẽ không bắt con làm theo những điều mẹ muốn, mà mẹ sẽ nói con nghe về ước mơ của mẹ.
Con gái mẹ!!!!!!
Mẹ sẽ không bắt con không được làm điều con thích, mà mẹ sẽ nói con nghe mong muốn của mẹ.
Con gái mẹ!!!!!!
Mẹ sẽ không cấm đoán những việc con làm, mà mẹ sẽ nói con nghe suy nghĩ của mẹ.
Có người nói sinh ra làm con gái, con đã khổ. Nhưng với mẹ, được sinh ra con, được ở bên con, là điều hạnh phúc nhất của mẹ. Con là ước mơ, con là mong muốn, con là suy nghĩ và hơn tất cả, con là tất cả tình yêu mẹ dành cho bố, mẹ đã sinh ra con như thế.
Cảm ơn con, con đã đến bên mẹ, để yêu thương ba mẹ được trọn vẹn.
See Translation