Có một thứ tình cảm, tuy không lãng mạn như tình yêu nhưng thiêng liêng, trong sáng và rất đáng được trận trọng, đó là tình bạn. Cho dù bạn là ai, bạn làm nghề gì, bạn bao nhiêu tuổi thì ngoài gia đình bên cạnh bạn luôn cần có những người bạn để trò chuyện lúc vui, để tâm sự lúc buồn. Giá trị của tình bạn là không thể đong đếm.
MY FRIENDS….
☺☺☺☺☺☺☺☺☺
See Translation

Comments are closed.