CLB THE NATURE LIFE: MODULE THIỀN ĐỘNG
Hẹn các bạn trong Module thiền động của khoá Sức Mạnh nội tại 08.
Thời gian: 18h-21h00
Địa điểm: Ngôi nhà Essence – 61 Vũ Phạm Hàm
Đăng ký: http://thenaturelife.net/Ananda-es.nsf/Dangky…
(y) Mục đích:
-Tăng thể lực, mềm dẻo và trẻ hóa cơ thể.
-Xả năng lượng trược trong cơ thể.
-Khám phá sự chuyển động cơ thể trong trạng thái vô trí, tăng khả năng cảm nhận của cơ thể. Khám phá sự thông minh của cơ thể và ngôn ngữ của trái tim.
-Bước đầu cảm nhận cơ thể là năng lượng và mọi thứ đều là năng lượng.
Đối tượng: Tất cả mọi người
Phương pháp: Thiền động của Osho – rung lắc; kundalini; dynamic; múa.
Người hướng dẫn: Trương Thị Như Quỳnh; Minh Thư; Phạm Ngọc Quang
Đăng ký: http://thenaturelife.net/Ananda-es.nsf/Dangky…