Chuyện xưa kể rằng: có ông thầy rắn hay lắm. Ai bị rắn cắn tìm đến Thầy rắn liếm cái là hết liền, tiếng lành đồn xa, nhiều ca tận nơi xa xôi mà Thầy cũng phải tận tình đến la liếm để cứu chữa. Đó là một cơ duyên không phải ai cũng có được. Thật kỳ diệu!
Một hôm ở làng bên có ông chạy sang nói với giọng run bần bật..
Thầy ơi ơi thầy …nhờ thầy giúp em vợ tôi bị rắn cắn khi trèo lên cây.
Ông thầy sang tới nơi, thầy vội vã
Hỏi thế rắn cắn ở đâu ? Ở tay hay ở chân ?
Dạ dạ dạ ở nách . . .ạ.