Chuyện giờ mới kể :
Ngồi trên máy bay rảnh nên xem phim Tây , phim ta các thứ … và rồi hết phim nên chọn bộ phim dù đã xem nhiều lần rồi , lại là 1 tác phẩm văn học đọc thuộc lòng từ bé rồi nhưng vẫn đọng lại nhất trong tôi, đó chính là phim : LÀNG VŨ ĐẠI NGÀY ẤY.
Một vai diễn Chí Phèo kinh điển Của Anh Cường xem mà phục sát đất. Tất cả các diễn viên trong phim đều diễn tuyệt vời , kể cả cậu vàng .
Phim thế mời là phim chứ ???

Comments are closed.