1 1 1  
Cho dù bạn là ai , da bạn đen như thế nào vẫn có thể khắc phục .
Bạn đã tốn bao nhieu tiền đi spa tắm trắng , hay mua những sản phẩm đắt tiền cũng k thấy hiệu quả mà còn mất tiền da vẫn cứ đen !
Chỉ cần bạn bỏ ra mấy chục ngàn để tắm tôi tin vẫn hiệu quả hơn mấy trăm ngàn vì tôi đã thử và hiệu quả
Tắm trắng coffe bật tông ngay lần đầu sd
See Translation