Chào tháng 9!
Có thể tôi mới gặp ai đó 9 ngày, chơi với ai đó 9 tháng, ở với ai đó 9 năm, quen biết ai đó 19 năm nhưng tôi đã có hơn 29 năm trời để dễ dàng nhận thấy mình nên dành cảm xúc và đặt tình cảm vào những người xứng đáng nhất. Còn lại thì có hay không, không quan trọng.

Comments are closed.