Chào anh Thắng.
Cuộc đi của anh không dừng, vẫn mãi trong lòng khán giả.
Ai đã xem phim ĐÊM HỘI LONG TRÌ làm sao quên được diễn xuất của Hoàng Thắng “cậu trời”?
Vẫn không quên cuộc nhậu bên hồ Tây khi Thắng gọi Vinh ơi, hôm nay có trứng kiến…
Thương quá.
Vĩnh biệt một tài năng.
Lại nhớ câu thơ của cố hoạ sĩ Phạm Tăng:
Chào Mây! Chào Gió! Chào Giăng Sao!
Bao la vũ trụ nhập ta vào!
Dưới kia có quả cầu nho nhỏ
Tro bụi tàn dư gửi đó sao?
Tro bụi ương mầm cây cỏ lên.
Chút Ta còn lại, nhớ hay quên?
Thế gian xa đấy, nhưng gần đấy.
Vũ trụ và Ta: “Một”, nhất nguyên!