Cái anh tư bản chỉ làm xấu người ta đi
Lúc này là 15h34 giờ Nhật Bản, ngày 21/9/2017, tôi đang trong một quán.
Hồi sang Đức tôi đã bị trận say suýt chết. Nhiệt độ dịp ấy cuối năm, say quá không nhớ đường về khách sạn, tý thì thành miếng thịt cấp đông trong tủ đá, chắc xác nguyên hình 100 năm. Lần ấy cũng bởi anh tư bản Đức nọ dụ dỗ mua chuộc bằng bia, đâm ra say sưa, sa ngã. Lần này còn lâu nhá, cái anh tư bản Nhật, dù úp mở cả tỷ đô la. Lập trường tôi cứng ra phết, không phải loại xanh vỏ đỏ lòng, bán cả nước tiểu lẫn cứt.