CAFE CHỦ NHẬT: SƠN TINH THỦY TINH TÂN TRUYỆN
và HẬU TAM QUỐC DIỄN NGHĨA
Từ nay Chu gia giảm bình thời sự để chuyên tâm sáng tác. Viết truyện xưa cho nó lành!!!
P/S: Các bạn có thể share hoặc đăng lại ở trang nào đó vô tư, nhưng không được phép sửa chữa tùy tiện so với nguyên tác của tác giả. Vừa rồi đã xảy ra hiện tượng như thế làm cho tam sao thất bản, rất nguy hiểm.
https://chumonglong.wordpress.com/…/hau-tam-quoc-dien-nghia/
https://chumonglong.wordpress.com/…/giai-huyen-son-tinh-th…/

Comments are closed.